1. znanstvena i stručna istraživanja sastavnica biološke  i geološke raznolikosti s ciljem inventarizacije i zaštite vrsta i staništa, praćenja stanja populacija i biomonitoring
   

 2. unapređivanje i promicanje zaštite biološke i geološke baštine te poticanje na stvaranje i provođenje novih programa i mjera zaštite
   

 3. znanstvena i stručna ekotoksikološka istraživanja s ciljem zaštite vrsta i staništa od zagađivala
   

 4. izrada i pokretanje projekata i programa koji imaju za cilj istraživanje, snimanje i zaštitu, odnosno očuvanje prirode, odnosno biološke i geološke raznolikosti
   

 5. pružanje stručne pomoći u obrazovanju, produbljivanju i stjecanju novih znanja iz područja bioloških i geoloških znanosti
   

 6. kreiranje, prevođenje, izdavanje, distribucija i prodaja svih vrsta publikacija (popularnih, stručnih i znanstvenih) vezanih uz djelatnost Udruge
   

 7. organiziranje i sudjelovanje na stručnim i znanstvenim tribinama, skupovima, seminarima, radionicama, putovanjima i slično koji su u skladu s ciljevima i djelatnošću Udruge,
   

 8. edukacija javnosti i javno zagovaranje učinkovitog provođenja zaštite prirode i okoliša
   

 9. suradnja s drugim srodnim udrugama i organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje sa svrhom ostvarivanja ciljeva Udruge.

Odricanje od odgovornosti: Informacije na ovoj web stranici samo su za opće informacije i Bioterra ne preuzima odgovornost za pogreške ili propuste u sadržaju.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now